Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Aktualitások

Ingatlan hirdetés (Erzsébet lakópark)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Erzsébet lakópark mellett található 11 db építési telkét

Az ingatlanok településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az építési telkek Békéscsaba nyugati részén, Erzsébethelyen, ismertebb nevén Jamina városrész belváros felőli oldalán, az Erzsébet lakópark mellett találhatók, a város főterétől kb. 3000 m távolságra. Az ingatlanok megközelítése több irányból is lehetséges, parkolás az utcán megoldott. A környék infrastrukturális ellátottsága teljes.  

Általános feltételek:

Beépíthetőség:

A telkeken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni lehet.

Építési előírások a telkekre vonatkozólag:

  • Beépíthetőség: max. 50%
  • Zártsorú beépítés
  • Építménymagasság: max. 7 méter
  • A teleknagyság jelenleg nem bővíthető

 

Közművesítettség:

Az eladásra kínált építési telkek jelenleg nem rendelkeznek közművekkel, a közterületről elérhetőek. A szennyvíz gerincvezeték és a telkekhez tartozó bekötővezetékek a közeljövőben kiépítésre kerülnek. A közművekre való rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-szolgáltatókkal egyeztetni kell, a költségei és a közműfejlesztési hozzájárulások a vevőt terhelik.

 

Beépítési kötelezettség: 4 év.

A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog ranghelycserével történő bejegyzéséhez, illetve elidegenítési és terhelési tilalom vagy egyéb biztosíték bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki.

 

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik. 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig az induló ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az egy telek után befizetett letéti összeg bármelyik olyan értékesíteni kívánt telek árverésén való részvételre jogosít, ahol az induló ár 10%-át eléri a befizetett összeg, de csak egy telek tulajdonjogának megszerzésére jogosít.

Az értékesítésre felkínált telkek közül egy természetes személy csak egy telekingatlan tulajdonjogát szerezheti meg, az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell megfizetni.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Ingatlan adatok:

 

1. Helyrajzi szám: 8912/22 hrsz.

Területe: 442 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.400.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 8,30 óra.

 

2. Helyrajzi szám: 8912/23 hrsz.

Területe: 419 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.300.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 9,00 óra.

 

3. Helyrajzi szám8912/24 hrsz.

Területe: 419 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.300.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 9,30 óra.

 

4. Helyrajzi szám: 8912/25 hrsz.

Területe: 419 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.300.000,- Ft.

                       Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 10,30 óra.

 

 

5. Helyrajzi szám: 8912/26 hrsz.

Területe: 419 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.300.000,- Ft.

                       Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 11,30 óra.

 

6. Helyrajzi szám: 8912/27 hrsz.

Területe: 474 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.900.000,- Ft.

                       Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 12,00 óra.

 

7. Helyrajzi szám: 8912/28 hrsz.

Területe: 474 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.900.000,- Ft.

                       Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 13,00 óra.

 

8. Helyrajzi szám: 8912/29 hrsz.

Területe: 474 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.900.000,- Ft.

                       Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 13,30 óra.

 

9. Helyrajzi szám: 8912/30 hrsz.

Területe: 474 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.900.000,- Ft.

                       Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 14,00 óra.

 

10. Helyrajzi szám: 8912/31 hrsz.

Területe: 474 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.900.000,- Ft.

                       Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 14,30 óra.

 

11. Helyrajzi szám: 8912/32 hrsz.

Területe: 474 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 2.900.000,- Ft.

                       Az árverés időpontja: 2020. szeptember 10. csütörtök 15,00 óra.

 

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863