Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Aktualitások

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Útüzemeltetői feladatok

Önkormányzati tulajdonban lévő utak, hidak, járdák, kerékpárutak, földutak, burkolatának, jelzőlámpás csomópontok fenntartása – kapcsolattartás külső vállalkozókkal, közútkezelői feladatok (közút lezárása, forgalomkorlátozások véleményezése, a közlekedés résztvevői számára a biztonságos közlekedés kialakítása, közutak forgalmi rendjének kialakítása, felülvizsgálata) adatszolgáltatások készítése, a közutak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti és a forgalmi rendet meghatározó jelzéseit tartalmazó nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás, tájékoztatás lakossági ügyeknél.

Beruházások, felújítások lebonyolítása

Önkormányzati tulajdonban lévő utak, hidak, járdák, kerékpárutak, jelzőlámpás csomópontok, játszóterek, sportpályák, utcabútorok, berendezési tárgyak, utcanév-táblák felújításának lebonyolítása (pályáztatás, ajánlatkérés), lakossági útépítési igények összegyűjtése, lakossági társulások szervezése, kapcsolattartás, tájékoztatás lakossági ügyeknél.

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városüzemeltetési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII.20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
  • Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó (mélyépítő, közlekedés-építő, vízgazdálkodási mérnök) szakképzettség, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,
  • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök végzettség,
  • kivitelezésben és/vagy közigazgatásban és/vagy tervezésben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.

Nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.bekescsaba.hu