Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Aktualitások

Ajánlattételi felhívás

a Békéscsaba, 032/3 hrsz.-ú ingatlan „f” jelű vízállását is magában foglaló 21.780 m2 területű kerítéssel határolt részének üzemeltetésére, karbantartására, hasznosítására

 

Ajánlattételi felhívás

 

a Békéscsaba, 032/3 hrsz.-ú ingatlan „f” jelű vízállását is magában foglaló 21.780 m2 területű kerítéssel határolt részének üzemeltetésére, karbantartására, hasznosítására

 

 

Ajánlatkérő neve, címe:

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) Telefon: +36-66/523-800.

A pályázat jellege: nyilvános

 

Ajánlatkérő ajánlatot kér:

 

A békéscsabai 032/3 hrsz.-ú ingatlan 1 ha 7396 m2 területű „f” jelű, kivett vízállás megnevezésű alrészletet is magában foglaló 21.780 m2 nagyságú elkerített területe jövőbeni hasznosítására, üzemeltetésére és karbantartására. A hasznosításra a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvényben, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletben, valamint a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feltételek az irányadók.

 

A vízállás jellemzői:

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képezi a Békéscsaba, külterület 032/3 hrsz. alatt felvett 20,81 ha nagyságú terület, amely az ingatlan-nyilvántartásban a) kivett anyaggödör, b), c), d), f) kivett vízállás és g) legelő megnevezésű alrészletekből áll.

Az ajánlattal érintett önkormányzati vagyonelem a fenti ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban „f” jelű, 17.396 m2 területű, „kivett vízállás” megnevezésű alrészletét is magában foglaló 21.780 m2 nagyságú elkerített területe, melyen belül a vízfelület nagysága 14.637 m2 (a továbbiakban: vízállás).

 

Ellátandó feladatok:

 

A vízállással kapcsolatban ellátandó főbb feladatok:

 

    • amennyiben a vízállás szabadidős tevékenységek helyszíne lesz, a vízjogi üzemeltetési-, és egyéb, szükséges hatósági engedélyek megszerzése,
    • amennyiben az ajánlattevő horgászat céljára kívánja hasznosítani a vízállást, az ahhoz szükséges hatósági engedélyek megszerzése,
    • a rézsű és a kerítéssel határolt partszakasz rendben tartása.

 

A vízállást körülvevő partsávon ellátandó főbb feladatok:

 • a partsáv rendben tartása, az ott található növényzet gondozása (pl.: a tó körüli nádprodukció letermelése, fák, cserjék gallyazása, fű, gaz lenyírása)
 • a terület tisztán tartása érdekében szemétgyűjtő helyek kialakítása,
 • tűzrakó helyek kialakítása,
 • a bérelt terület parlagfű mentesítése.

 

Egyéb munkálatok a területen:

 

 • az új kerítés állapotának megőrzése, karbantartása,
 • a terület őrzése, védelme.

A vízállás hasznosítása, valamint a karbantartási, üzemeltetési munkálatok során figyelemmel kell lenni a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltakra, csak a legminimálisabb környezeti terhelést lehet alkalmazni, tekintettel az élővilág és a talajvíz védelmére. Az ingatlanon folytatott tevékenység környezetszennyezést és károsítást kizáró módon folytatható úgy, hogy az ne okozza a felszíni és felszín alatti vizek állapotának romlását.

 

A vízállás üzemeltetésével kapcsolatosan keletkezett bevétel a bérlőt illeti meg, ugyanakkor viseli az ingatlan fenntartási és egyéb költségeit.

Teljesítés helye: Békéscsaba, 032/3 hrsz.

Teljesítési idő: 2020. július 15-től 5 év időtartam.

Fizetés teljesítése: Évente egyenlő részletben, minden év november 30-ig az önkormányzat által kiállított számla alapján. Első ízben 2020. november 30-ig a 2020. július 15-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

Beszámoló teljesítésről: Jelen ajánlattételi felhívásban meghatározottak teljesítéséről (a vízállás és a partsáv karbantartásáról, gondozásáról, hasznosításáról) a bérlő köteles írábeli beszámolót benyújtani éves rendszerességgel, minden év december 31-ig. A beszámolót Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály részére kell benyújtani. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult a beszámoló benyújtását követően helyszíni bejárás keretében a beszámolóban foglaltak ellenőrzésére. A beszámoló elfogadására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága jogosult.

 

Részekre történő ajánlattétel: nem

 

Ajánlat benyújtásának ideje: 2020. május 28. 10:00 óra

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport, Békéscsaba, Szent István tér 7. (131. sz. iroda)

 

Ajánlatok értékelése, döntés:

A beérkezett ajánlatokat – amennyiben a veszélyhelyzet megszűnik - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága értékeli, véleményezi.

A beérkezett ajánlatok alapján a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó döntéshozatalra 2020 júniusában kerül sor. 

 

 

 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

 

 1. Elsődleges bírálati szempont a bérleti díjra vonatkozó egyösszegű, nettó ajánlati ár (Ft).
 2. Amennyiben egynél több pályázó ugyanolyan összegű bérleti ajánlatot tesz, akkor az önkormányzat számára előnyösebb szakmai program dönt.

 

1. Bérleti díj (nettó Ft)

 

Az ajánlatot egy összegben, forintban kifejezve kell megadni. A legmagasabb összegű ajánlat a legjobb.

 

2. Szakmai ajánlat

 

A szakmai ajánlatban kérjük, mutassa be a pályázót, térjen ki a tevékenységi körére, szakmai tapasztalatára, amennyiben van, a referencia munkáira. Az ajánlatkérő értékelni kívánja a szerződés teljesítésében részt vevő tapasztalatát. Az ajánlattevő az ajánlatában térjen ki arra, hogy a vízállás üzemeltetése során mely tevékenységeket tervez megvalósítani, az egyes, ajánlattételi felhívásban részletezett feladatokat hogyan kívánja ellátni, milyen elképzelései vannak a vízállás üzemeltetésére, karbantartására, esetleges hasznosítására vonatkozóan. A szakmai ajánlatban kérjük térjen ki, hogy milyen eszközállománnyal rendelkezik a munka elvégzésére, illetve milyen fejlesztéseket tervez a szerződés időtartama alatt. A karbantartási jellegű munkák jellegét és ütemezését is kérjük bemutatni a szakmai ajánlatban.

A szakmai ajánlat a szerződés mellékletét képezi.

 

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Ajánlati kötöttség időtartama: 90 nap

 

További információ kérhető:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Stratégiai-Fejlesztési Osztály

Vagyonkezelési Csoport

Tel.: 06-66-523-800 / 5216 mellék

 

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

 

Egyéb:

 • Az ajánlatot zártan és írásban 1 eredeti példányban kell benyújtani. A zárt borítékra fel kell írni „AJÁNLAT a „Békéscsaba, 032/3 hrsz.-ú ingatlan „f” jelű bányatavának” hasznosítására és karbantartására „Ajánlattételi határidőig nem bontható fel”, „Vagyonkezelési Csoport részére”
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti ajánlattételi adatlapot változatlan tartalommal, kitöltve, aláírva.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli.

- A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemény elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

- Az ajánlat a benyújtási határidőig visszavonható.

 

 

 

AJÁNLATI ADATLAP

a „Békéscsaba, 032/3 hrsz.-ú ingatlan „f” jelű vízállását is magában foglaló 21.780 m2 területű kerítéssel határolt részének üzemeltetésére, karbantartására, hasznosítására

 

 

Ajánlattevő neve:...................................................................................................................................

 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):........................................................................................................

 

Telefon: ……………...………..Telefax: ……….…………E-mail: ………………………….………

 

 

Ajánlati ár: ……………………….Ft-Áfa, azaz bruttó …………………………………Ft.

 

 

 

A vízállás és körbekerített partszakaszának üzemeltetésével, karbantartásával, hasznosításával kapcsolatos elképzelés (min. egy A4-es oldal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlatom a beadástól számított 90 napig érvényes.

 

Kelt:............................. , ................ év........................ hó.............. nap

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                    Ajánlattevő cégszerű aláírása