Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Aktualitások

A Munkácsy Mihály Múzeum pályázatot hirdet restaurátor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Restaurálás, a múzeum gyűjteményében levő műtárgyak folyamatos felügyelete, állagmegóvása. Részvétel régészeti ásatásokon és kiállítások rendezésében, restaurálással kapcsolatos tudományos publikáció készítése, részvétel a múzeum tudományos és közművelődési tevékenységében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • a Kjt. 20. § (2) – (2e) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés,
  • fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség,
  • 2 év szakmai gyakorlat,
  • felhasználói szintű számítógép ismeret,
  • az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben csak olyan személy foglalkoztatható, aki megfelel a Kult. tv. 94. §-ának.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat eredményes lezárását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető:

Medgyesi Pál igazgató-helyettes (tel: +36 66/323-377, e-mail: medgyesi@bmmi.hu)

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: restaurátor

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. január 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.kozigallas.gov.hu, bekescsaba.hu, www.munkacsy.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a http://www.munkacsy.hu honlapon található.