Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bekescsaba.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Aktualitások

FELHÍVÁS FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város 15. számú felnőtt háziorvosi körzete betöltésére a praxis elidegenítésének eredménytelensége esetére

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város 15. számú felnőtt háziorvosi körzete betöltésére a praxis elidegenítésének eredménytelensége esetére

Hirdető felhasználó: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Ellátandó lakosságszám: 1815 fő

Pályázati feltételek:

 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. §-a szerinti képesítés megléte,
 2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 3. büntetlen előélet,
 4. cselekvőképesség,
 5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 6. egészségügyi alkalmasság,
 7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes szakmai önéletrajz,
 2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
 5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
 6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 7. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
 8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 60 napon belül

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhető a kissne@bekescsaba.hu email címen vagy a 06-66/886-505 telefonszámon.

Területi ellátási kötelezettség: Igen

Jogviszony kezdete: leghamarabb 2019. július 1.

Jogviszony jellege: területi ellátási kötelezettség szerinti ellátás, egészségügyi ellátási-szerződés megkötésével, vállalkozó háziorvosként

Kategória: háziorvosi

Típusa: felnőtt háziorvosi körzet

Leírás/Megjegyzések:

 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 15. számú felnőtt háziorvosi körzete ellátása. A praxis 2019. január 1. napjától betöltetlen, jelenleg 2019. június 30. napjáig helyettesítés keretében ellátott. A körzet lakosságszáma a 2018. december 31-i lakosságszám alapján 1815 fő.
 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja amennyiben a 15. számú felnőtt háziorvosi praxis jelenlegi jogosultja a praxisjogát 2019. június 30. napjáig értékesíti.
 • A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
 • A pályázat nyertese maga gondoskodik körzet ellátásához szükséges az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi, tárgyi feltételek biztosításáról.
 • A nyertes pályázónak a háziorvosi ügyeleti ellátásában részt kell vennie.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bírálja el.

Kapcsolat:

Hirdető pontos megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Település: Békéscsaba
Telefon: 06-66/886-505
E-mail: kissne@bekescsaba.hu