Váltás a grafikus oldalra

A-Z összes ügy

60 literes hulladékgyűjtő edény igénylése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője a 60 literes hulladékgyűjtő edény igényléséhez hatósági bizonyítványt állít ki annak igazolására, hogy a kedvezményt igénybe venni kívánó ingatlanhasználó az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

A hatósági bizonyítvány kiadását az ingatlanhasználó a nyomtatvány fül alatt közzétett formanyomtatványon kérheti. A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán is kérhető.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásban a kérelmezőnek:

  1. számlákkal (elszámoló számlákkal) vagy a vízszolgáltató igazolásával bizonyítania kell, hogy az ingatlan tekintetében a felhasznált víz mennyisége az igénylést megelőző egy év vonatkozásában nem haladta meg egy hónapra vetítve a 4 m3-t, továbbá
  2. a hatóság előtt személyesen megjelenő két tanú jegyzőkönyvbe rögzített nyilatkozatával alá kell támasztania az ingatlan egyedüli és életvitelszerű használatát.
  3. csatolnia kell 3.000,- Ft illetékbélyeget.